تاب بازی به شیوه ی سیدعلی

اولش که بزور میخاستی این استخر بادی رو داخل تاب جا بدی من اعصابم به هم ریخته بود و بابایی رو دعوا می کردم که چرا اینقده لوسش می کنی. ولی بعد دیدم چقد خوشحالی که اینجوری هم داری تاب می خوری و هم داخل استخره هستی. و همونجا هم خاب رفتی. قربون هوشت بره مامانت.

 

/ 0 نظر / 74 بازدید