بنایی و ساختمون سازی

چند وقتیه علاقه شدیدی به چکش و کلنگ و بیل پیدا کردی. تا حالا تو حیاط خاک باغچه رو میکندی. ولی جدیدن که به اون قانع نیستی و دیوارای خونه رو خراب کردی. منم گهگداری کتکی میزنم بهت ولی خودم سریع پشیمون میشم که کاش تنبیه ت نکرده بودم چون میگن تنبیه باعث میشه تو ذهن بچه بمونه و خشن بار بیاد. ولی گاهی دیگه واقعا به خاطر کارات و لجبازی ها از کوره در میرم. خدایا منو ببخش اذیتش میکنم. 

/ 0 نظر / 57 بازدید