اردو رفتن با بچه های مهد کودک

از دیشب نمی دونی که چه ذوقی داری میزنی که مامان فردا میریم اردو. البته میدونم که حتی نمیدونی که اردو یعنی چه. ولی خب از مهتاب و باران دو تا دختر عمه ت زیاد شنیدی که از طرف مدرسه میرن اردو گاهی. ولی مطمینم که فکرشم نمیکردی یروز ببرنت اردو. امیدوارم که بهتون خوش بگذره. فک کنم من خیلی خوشحالتر از توهستم. حتی دیروز زنگ زدم مربیتون که نمیشه مامانا هم بیان و با هم دیگه آشنا بشن. گفتش که این سری فقط برا بچه ها برنامه ریزی کردن. خوش بگذره عزیزم.

 

 

/ 0 نظر / 93 بازدید