اندر مزایای رفتن به خانه ی همکف

قربون علی آقا برم که اینتقد عاشق حیاط هستی. کلی جیغ و داد می کنی و پشت در حیاط وای میسی. منم مجبور میشم ببرمت تو حیاط بازی کنی. بعد از کلی خاک بازی میشینی روی ماشینای کوچولو و بیب بیب می کنی. فدای تو عزیزم.

/ 0 نظر / 97 بازدید