بلبل زبونی

این روزا خیلی بلبل زبونی می کنی. هر وقت بیرونیم و میاییم خونه و در هال رو که باز می کنم میگی: خونه؟  سلام خوبی؟ علی آمــــــــد.

جدیداَ هم که هر کی زنگ میزنه میپری رو گوشی و میگی سلام خوبی سلامتی چه خبر. علی خوبه.خودت خوبی.

البته به خ میگی ح. سلام حوبی.

به ق هم که میگی گ یه توپ دارم گلگلی یه.

به جای بغل هم میگی بلق. میگی مامان بلق شم.

فدای تو نازنینم. عاشقتم.

 

/ 0 نظر / 28 بازدید