اب بازی و حموم رفتنات

پریروزا هر کارت کردم علی باید بری حموم.ادم کثیف باشه بچه ها مهد میخندن بهت.باهات بازی نمیکنن. ولی زیر بار نمیرفتی و لجبازی میکردی که نمیخام برم. خلاصه از در دیگه ای وارد شدم و رفتم وان را پر آب کردم و گفتم علی برو آب بازی کن. من میرم غذا میپزم. خلاصه که یک ساعتی رو آب بازی کردی و ذوق زدی و من در اخر ضربتی اومدم و سر و کله تو شستم. بچه تر بودی راحت تر می رفتی حمام بچه جون.

 

/ 0 نظر / 177 بازدید