واکسن یک سالگی

روز دوشنبه مامانم مرخصی گرفته بود و قرار بود منو ببره واکسن بزنه. خوشحال هم بود که تا ساعت 9 بخوابه و بعد منو ببره. اما از قرار معلوم شانس یاریش نکرد و من از ساعت 6 صبح شروع کردم به گریه و آبریزش بینی و تب کردم. خلاصه بعد که رفتیم درمانگاه مامان به آقا گفت که تب دارم و واکسن مشکل نداره بزنم که آقاهه گفت که واکسن یک سالگی اصلا تب نمیاره و نگران نباش. مامان فکر میکرد ازون واکسن های دردناک قبلی هست که تو پام می زدن. اما خوشبختانه mmr بود و فقط توی دستم زد و شکر خدا که سریع هم خوب شدم. خدایا شکرت که خوب شدم و خدایا شکرت که یک ساله شدم.

/ 1 نظر / 30 بازدید
مامان ساینا

خدا رو شکر که به سلامتی واکسن یک سالگیتو زدی و مشکلی پیش نیومد...انشا... که حالت خوب خوب خوب شده باشه[ماچ]