علی آقا و نماز خوندنش

هر وقت میخام نماز بخونم میای و مهرم رو برمی داری و اینقدبالا پایین میشی که آخر سر بزور مهر را ازت می گیرم که دیگه بسه. چون دیدی خوشحال میشیم و تشویقت می کنیم و بوست میکنم هر وقت می بینی بهت توجه نمیکنیم میری و مهر را میاری.

/ 0 نظر / 84 بازدید