توتو

بابایی ازت ممنونم که منو می بری عصرا بیرون و توتوها رو نشونم می دی. البته کلمه ی توتو را هم یاد گرفتم که بگم. درضمن مامان بابا دد و اخ هم می گم. 

 

/ 0 نظر / 71 بازدید