هوو

این عکس را موقع ناهار ازت گرفتم. بعد از این که از دستشویی تشریف آوردی. از قدیم گفتن بچه هووی مادره. راست گفتن.تا دیدی مامان میخواد ناهار بخوره یادت آمد جیش داری و گفتی چیش چیش. وقتی هم که برگشتیم دیگه اشتهام کور شده بود و ناهار نخوردم.  ای ناقلا علی آقا.

 

 

/ 0 نظر / 56 بازدید